logo
Ana Sayfa

Müşteri Kişisel Verileri Aydınlatma Metni

Bu metni, veri sorumlusu VETASAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.(“uyguncarsi.com”) olarak kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizleri bilgilendirmek için hazırladık.


Uyguncarsi.com Hangi Kişisel Verilerimi İşliyor?

Size sunduğumuz hizmet kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işliyoruz:


Kimlik ve İletişim    Ad-soyad, müşteri ID, reklam ID/kimliği tanımlayıcıları, cep telefonu, e-posta, adres

Müşteri İşlem    Hizmet geçmişi, hizmet bilgisi, hizmet sayısı, aplikasyon kullanım bilgileri, fatura bilgileri, talep/şikayet bilgisi, yorum, puan ve değerlendirme bilgileri

Lokasyon     Ürün/Hizmet için adres bilgileri.

İşlem Güvenliği    Cihaz işletim sistemi ve sürümü, cihaz türü, cihaz ID, donanım modeli, IP adresi, kullanıcı işlem kayıtları, parola bilgileri

Bu bilgilerin yanı sıra, tercih, beğeni, ilgi alanları ve kullanım alışkanlıklarınıza dair kişisel verileriniz ile yukarıda belirtilen verilerinizin analizi sonucunda elde edilen bilgilerinizi işliyoruz. İnternet sitemize dair deneyiminizi geliştirmek için ayrıca çerezler (cookies) aracılığıyla kişisel verilerinizi işliyoruz. Kişisel Verilerim Hangi Yöntemlerle Toplanıyor? Kişisel verilerinizi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden; otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile topluyoruz.


Kişisel Verilerim Hangi Yöntemlerle Toplanıyor?

Kişisel verilerinizi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden; otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile topluyoruz.


Kişisel Verilerim Hangi Amaçlarla İşleniyor?

Uyguncarsi.com olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla yurtiçi ve yurtdışında işliyoruz:

• Hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için üyelik kaydını gerçekleştirmek,

• Ürün/Hizmet taleplerinin ve ödemelerin alınması ile taşıma süreçlerini yürütmek,

• uyguncarsi.com kullanıcıları için bulunduğunuz lokasyonda hizmet veren bayilerimiz

 seçeneklerini size sunmak; size en uygun hizmet ve fırsatlar hakkında bilgilendirme yapmak,

• uyguncarsi.com  ve Müşteriler arasındaki iletişimi yürütmek

• Ürün/Hizmetlerimizi geliştirmek için analizler gerçekleştirmek,

• Müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteler yürütmek,

• uyguncarsi.com’un sunduğu ürün ve hizmetleri tanıtmak; pazarlama faaliyetlerini yürütmek,

• Hizmetlerimizin iyileştirilmesine yönelik geri bildirimleri almak ve değerlendirmek,

• Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak,

• Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek,

• İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi,

• Güvenlik sorunlarını, dolandırıcılığı ve kampanya/indirim kötüye kullanımını önlemek ve tespit etmek

• Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe işlerini yürütmek.


Uyguncarsi.com'un Kişisel Verilerimi İşlerken Dayandığı Hukuki Sebepler Neler?

Dayanılan Hukuki Sebepler    Süreçte İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel veri işlemenin Vetesan Elektrik ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.    Ad-soyad, teslimat adres bigileri, sipariş ve ödeme bilgileri

Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi.    Ad-soyad, müşteri ID, talep/şikayet bilgisi

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi.    için işlenmesi. Ad-soyad, adres, fatura bilgileri.

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.    Müşteri ID, ürünlere ilişkin tercih ve ilgi alanları.

Kişisel Verilerim Hangi Koşullarda Üçüncü Kişilere Aktarılır?

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan -yurtiçi ve yurtdışındaki- taraflara, yine aşağıda belirtilen amaçlarla aktarılır:


Uyguncarsi.com , firma ve şahıslar ile müşteriler arasındaki iletişimi yürütmek, müşteri sipariş işlemlerini yürütmek, Vetesan Elektrik siparişin teslim edileceği adres hakkında bilgilendirmek.

İş Ortakları & Tedarikçiler    uyguncarsi.com’un müşterilerine sunduğu ürün/hizmetlerle ilgili tedarikçilerden destek almak, finans, muhasebe ve hukuki işlerini yürütmek, iş ortakları ve tedarikçi ilişkilerini yönetmek.

Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar    Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi vermek, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirmek, hukuki süreçleri yürütmek ve faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek.

Kişisel Verilerimle İlgili Haklarımı Nasıl Kullanabilirim?

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, •Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

•• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu maddede belirtilen ve yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi uyguncarsi.com’a iletmek için aşağıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz: •Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak, talebinizi info@uyguncarsi.com mail adresine iletebilirsiniz.

•Taleplerinizi yazılı olarak, Fatih Sultan Mehmet Mah.Bıçkın Sok.No:16/3 Sarıyer İstanbul adresine gönderebilirsiniz

• Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.